Wanneer je begint te lezen over AI-toepassingen en er zelf mee wil experimenteren – of wanneer je discussies ziet op sociale media – is het handig om een aantal termen te kennen. Zelf vind ik woorden tof, dus heb ik een lijstje gemaakt.

AI-termen in mensentaal

  • ChatGPT: een chatbot, ontwikkeld door OpenAI. Vraag je bijvoorbeeld wat de voordelen zijn van contentmarketing, of wat frequentiesturing is, dan krijg je een antwoord. Dat antwoord bestaat uit nette volzinnen omdat er een generatief taalmodel achter zit: GPT. Voluit: Generative Pre-trained Transformer. Ook andere toepassingen (AI-tools) gebruiken dit taalmodel en er zijn ook andere taalmodellen. ChatGPT werd in november 2022 gelanceerd voor het grote publiek, maar het taalmodel erachter bestond al langer.
  • OpenAI: een organisatie die in 2015 opgericht werd als non-profit, maar in 2019 een commercieel bedrijf werd na een forse investering door Microsoft. De AI-toepassingen van OpenAI – er zijn er meerdere – zijn dus niet open source (de code is niet gekend). Anders gezegd: ChatGPT is gratis voor het publiek, maar de technologie erachter is dat niet.
  • Generatief taalmodel: een algoritme dat gevoed is door een gigantische hoeveelheid tekst en op basis daarvan voorspelt wat een mens waarschijnlijk zou schrijven. Sommige AI-tools geven zelfs aan wat die waarschijnlijkheid is. Dan zegt de tool zo veel als ‘ik ben er 87% zeker van dat een mens dit hier zou schrijven’.
  • Temperatuur: hoe lager de temperature, hoe betrouwbaarder de tekst. Hoe hoger, hoe wilder het generatief taalmodel gokt. Je krijgt dan een creatievere tekst, maar waarschijnlijk ook een beetje gek. Grappig om lezen, maar niet bruikbaar.
  • Token: de kleinste betekenisvolle eenheid van tekst. Dat kunnen woorden zijn, delen van woorden, leestekens of individuele tekens. Om tekst te analyseren kan een model verschillende manieren gebruiken om de tekst in tokens op te splitsen. Waarom moet je dit weten? AI-toepassingen beperken input en output vaak op basis van tokens in plaats van woorden of tekens. Bij betalende toepassingen betaal je ook per token.
  • Prompt: de vraag of de instructie die je meegeeft om een bepaalde output te krijgen. Dat kan gaan van ‘Wat is frequentiesturing?’ tot ‘Je bent een copywriter die een social media post schrijft voor een supermarkt die duurzaamheid belangrijk vindt. Het doel is mensen laten weten dat de afdeling lokale producten uitbreidt. Gebruik relevante hashtags en een enthousiaste, informele toon.’
  • Prompt engineering: de technieken en strategieën die je gebruikt om via een prompt een goeie output te krijgen. Welke elementen gebruik je? Welke context geef je mee? Hoe stuur je de eerste output bij om uiteindelijk tot een betere resultaat te komen?

Een (very basic) voorbeeld van prompt engineering

Hoe gerichter de input, hoe beter de output. Daarom hoor je wel eens dat prompt engineering een skill van de toekomst is – tot AI dat zelf beter kan natuurlijk.