Als antwoord op de coronacrisis zetten sommige bedrijven en organisaties de samenwerking met freelancers stop. Op korte termijn is het een kostenbesparing, maar hoe ziet het er op (middel-)lange termijn uit? In dit artikel vragen we ons af of de coronacrisis een aanleiding kan zijn voor bedrijven en organisaties om net vaker met freelancers te werken.

Freelancen zat in de lift. Eind 2019 lezen we in Freelance Focus van Unizo dat er 165.655 freelancers actief zijn in Vlaanderen en Brussel; 6,3% meer dan één jaar eerder. Steeds meer professionals en experts kiezen ervoor om bedrijven en organisaties flexibel te ondersteunen als freelancer. We hebben het over consultants, grafisch vormgevers, copywriters, informatici, coaches, enzovoort. Tegelijk doen steeds meer bedrijven en organisaties beroep op freelance-experts.

Wanneer de coronacrisis de economie in het nauw drijft, slaat de situatie om. Veel freelancers zien hun agenda van de ene dag op de andere leeglopen. Een studie van Antwerp Management School onder 427 zaakvoerders en HR professionals bevestigt dit: 1 op 5 bedrijven zet de samenwerking met freelancers of externen stop als antwoord op de coronacrisis. Er is minder werk, niet-dringende projecten worden op pauze gezet en men zoekt manieren om kosten te besparen.

Digitalisering en remote samenwerkingen

Tegelijk zet men massaal in op thuiswerk en digitalisering. Telewerk wordt de norm. De digitale tools die dat faciliteren, maken nu een nog groter deel uit van het dagdagelijkse professionele leven dan dat al was. Ook bedrijven en organisaties die sterk vasthielden aan ‘werken=op kantoor zijn’, beseffen nu dat mensen ook waarde creëren wanneer ze niet fysiek aanwezig zijn op kantoor.

Verlaagt dat niet de drempel om remote samenwerkingen op te zetten met externen?

Wendbaarheid in verschillende vormen

Meer dan ooit voelen bedrijven bovendien een grote nood aan flexibiliteit. En die neemt verschillende vormen aan.

Enerzijds gaat het om de juiste expertise kunnen inschakelen op het juiste moment. De taken en verantwoordelijkheden van werknemers evolueren mee met de noden van het bedrijf die door de coronapandemie heel snel kunnen wijzigen. Zo verhoogt het risico dat hun vaardigheden en expertise niet meer 100% ‘matchen’ met hun job. In zo’n gevallen kan het net interessant zijn om tijdelijk de expertise van een freelancer in te schakelen om hen in een specifieke taak bij te staan.

Anderzijds gaat het om snel schakelen. Om het hoofd te bieden aan een snel veranderende situatie kan je als bedrijf een dringende tijdelijke nood hebben aan nieuwe expertise. Een vaste werkkracht aanwerven duurt soms lang en is duur. In zo’n gevallen kan het dus interessant zijn om tijdelijk een freelance-expert in te schakelen. Iemand die ook door zijn of haar frisse blik en nieuwe ideeën een meerwaarde kan zijn.

Jan Verhelst, oprichter van branding agency Lobkey Monster verwoordt het zo: “In-house expertise rendeert als het 100% ingezet kan worden en tijdens de coronacrisis hadden we ofwel 0%, ofwel meteen 200% nodig. Een moeilijke spreidstand dus, die we in de toekomst beter gaan opvangen met een netwerk van freelance experten.”

Overweeg je het om freelancers in te schakelen en heb je nood aan een sparring partner? Of wil je snel de juiste freelancer vinden? Daar kunnen wij je bij helpen.

CONTACTEER ONS

Bronnen

Freelancer Focus 2019 – Unizo
De impact van Covid-19 op het menselijk kapitaal van onze organisaties – Antwerp Management School